Сэтгэл сэргэм хэдэн сайхан цагаан өнгөтэй цэцэгсийн зураг орууллаа.  Их ажлын дундуур түр ч болтугай цэцэгсийн зураг харж баясая.