Фото зургийн мэргэжлийн камер болон микроскопын тусламжтайгаар цэцэгсийн бүтцийг гайхалтай сайхнаар илэрхийлсэн зургуудыг цувралаар толилуулъя. Эдгээр зургуудыг канадын гэрэл зурагчин Brian Johnston авчээ. Эхний цэцэг бол хятад сарнай (hibiscus).