Англи бол фуксия цэцгийн эх орон гэхэд бараг болох байх. Тэгвэл английн фуксия цэцэг ургуулдаг нэгэн хүний туршлагаас үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Одооноос эхлээд фуксия (ялдам цэцэг) цэцгээ ургуулаад, ирэх зун гэхэд ийм болгоцгооё бүгдээрээ.